Keadaan Perkara

Dari tahun ke tahun keadaan perkara di Pengadilan Agama Balige tetap berkisar 10 perkara dan seperti daerah lain yang mendominasi adalah kasus perceraian. Hal ini tergambar sebagai berikut :

  1. Tahun 2007  sebanyak 5 perkara
  2. Tahun 2008 sebanyak 5 perkara
  3. Tahun 2009 sebanyak 4 perkara
  4. Tahun 2010 sebanyak 6 perkara